On children/A gyerekekről

És egy asszony, aki mellére csecsemőt szorított, azt mondta: Beszélj nekünk a Gyermekekről. 
És ő így szólt: 
Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. 
Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. 
Általatok érkeznek, de nem belőletek. 
És bár véletek vannak, nem birtokaitok. 

Adhattok nekik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok. 
Mert nekik saját gondolataik vannak. 
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem. 
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem. 
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok. 
Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem a tegnapban meg nem reked. 
Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el. 
Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg benneteket minden erejével, hogy nyilai sebesen és messzire szálljanak. 
Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek forrása; 
Mert Ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat, amely mozdulatlan. 

Forrás

      And a woman who held a babe against her bosom said, “Speak to us of Children.” And he said: 
      Your children are not your children. 
      They are the sons and daughters of Life’s longing for itself. 
      They come through you but not from you, 
      And though they are with you, yet they belong not to you. 
      You may give them your love but not your thoughts. 
      For they have their own thoughts. 
      You may house their bodies but not their souls, 
      For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. 
      You may strive to be like them, but seek not to make them like you. 
      For life goes not backward nor tarries with yesterday. 
      You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. 
      The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with His might that His arrows may go swift and far. 
      Let your bending in the archer’s hand be for gladness; 
      For even as he loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable. 

Source

1897885_622717607802343_142532596_n

Advertisements